Bezpieczeństwo w zakładach pracy jest dziś sprawą priorytetową zarówno dla kadry kierowniczej jak również dla wszystkich pracowników danego zakładu pracy. Jak pokazują statystyki liczba wypadków w zawodach narażonych na większe niebezpieczeństwo i trudne warunki pracy, jest coraz mniejsza. Wynika to z większej świadomości samych pracowników, ale również ze zwiększenia wymogów BHP na terenie zakładów pracy.… Read More


Jedną z najważniejszych kwestii, jaką powinien zapewnić swoim pracownikom pracodawca, jest ich bezpieczeństwo. Niebezpieczne i trudne warunki pracy są szczególnym przypadkiem, gdy ludzie świadomie decydują się na spędzanie dużej ilości czasu w trudnych warunkach czy w obecności niebezpiecznych substancji. Oczywiście praca taka wiąże się z odpowiednimi dodatkami finansowymi, jednak nie można bagatelizować kwestii bezpieczeństwa na… Read More